Начало » Услуги »

Услуги

 • Финансови данни и анализи
 • Планиране и бюджетиране
 • Финансов рипортинг и контролинг

Тези, ангажиращи времето Ви дейности, може да оставите на нас, защото ние работим за Вас – с индивидуален подход при пълна конфиденциалност. 
 
 • Професионализъм
 • Коректност
 • Ангажираност
 • Перфектционизъм
 • Ефективност
 • Спазване на срокове 
   
Това са качествата на нашата работа, на които може да разчитате и Ви гарантираме, че ще получите.
 
Ще Ви осигурим пълно и комплексно съдействие по финансовите процеси, протичащи във Вашата фирма.
 
Възползвайте се от многобройните ни услуги според Вашата конкретна необходимост.
 
Надяваме се да Ви бъдем полезни.
 
 

ОБРАБОТКА И ОБОБЩАВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ДАННИ
(ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СПРАВКИ И ОТЧЕТИ)

1. Обработка и обобщаване на финансови данни; 2. Изготвяне на рипорти/справки по модел, разработен от екипа ни; 3. Изготвяне на рипорти/справки...

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ И КОНТРОЛ НА ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Анализ на финансови коефициенти – печалба, рентабилност, ликвидност, задлъжнялост, активи/пасиви, възвръщаемост на капитала,...

ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

1. Прогнозиране и планиране на финансовите параметри на Вашия бизнес; 2. Цялостно изготвяне или подпомагане процеса на бюджетиране във...

ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ ЗА: БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИОННИ И МАРКЕТИНГОВИ ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС

1. Изготвяне на бизнес, инвестиционни и маркетингови планове (финансови разчети); 2. Разработване на финансови планове, справки и документи...

ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

1. Обобщаване и анализ на макроикономически показатели и други фактори, оказващи влияние върху бизнеса на Вашата компания; 2. Поддържане на...
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010