Начало » Новини »

Финансите на правителството

Дата на публикуване: 27.02.2013 г.
Източник: economynews.bg

В сравнение с началото на мандата на кабинета в оставка просрочените задължения на централното правителство са намалели с 500 млн. лв. или с 83%. Просрочията на общините са намалели с 21 млн. лв. или с 11%. Общите просрочени задължения са намалени с 65,2%. Това показва Информация за състоянието на публичните финанси към февруари 2013 година, дадени от МФ.

Формираните до края на 2009 г. просрочени задължения по бюджетите на министерствата, вследствие на политиката на предходното правителство за поемане на големи задължения, наложи предприемане на конкретни мерки за подобряване на финансовата дисциплина и непрекъснат мониторинг на финансовите потоци.

Така в министерствата с най-големи просрочени задължения размерът им бе редуциран значително спрямо 2009 г., а именно:
- Министерство на отбраната от 190 млн. лв. на 68 млн. лв. в края на януари 2013 г.;
- МРРБ от 238 млн. лв. на 3 млн. лв.;
- МВР от 45 млн.лв. на 15 млн. лв.

Докато в МРРБ просрочията са трайно решени и значително е подобрена финансовата дисциплина, то просрочията в МО все още остават големи. В системата на МО основен носител на тези задължения е ВМА, като просрочените задължение там са 66 млн. лева. В Министерството на правосъдието също се наблюдават просрочени задължения.

Пълният доклад на Министерството на финансите може да прочетете тук.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010