Начало » Новини »

Бизнес климатът нагоре

Дата на публикуване: 28.02.2013 г.
Източник: economynews.bg

През февруари 2013 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 5.7 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това показват данните на НСИ.

Промишленост
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 3.6 пункта спрямо януарското си равнище поради подобрените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато в очакванията за бизнес състоянието и дейността в отрасъла през следващите месеци се наблюдава известен оптимизъм, който обаче е по-умерен в сравнение с предходната анкета.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основните фактори, затрудняващи съответно 54.1 и 44.5 % от промишлените предприятия в бранша.

Относно продажните цени очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство
През февруари 2013 г. съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 4.1 пункта, което се дължи на по-оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Очакванията им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по-благоприятни, което е съпроводено и с намерение за допълнително наемане на персонал.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и финансовите проблеми. През последния месец обаче анкетата отчита засилване на негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене”, който измества от третото място фактора „конкуренция в бранша”.

По отношение на продажните цени в строителството преобладаващите очаквания са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 11.7 пункта в сравнение с януари поради подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Регистрира се повишен оптимизъм в прогнозите на търговците за следващите три месеца и по отношение на обема на продажбите и на поръчките към доставчиците.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава повишаване на негативното му въздействие. На второ място е недостатъчното търсене, чието отрицателно влияние обаче намалява спрямо януари с 14.4 пункта.

Очакванията за движението на цените в търговията на дребно през следващите три месеца са в посока на увеличение.

Услуги
През февруари 2013 г. съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се повишава с 5.3 пункта, което се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца са по-благоприятни, което обаче не е съпроводено с намерения за допълнително наемане на персонал. Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.Преобладаващите очаквания на мениджърите по отношение на продажните цени в сектора на услугите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Пълната информация от НСИ може да прочетете тук.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010