Начало » Новини »

Промишлено производство, януари 2013

Дата на публикуване: 08.03.2013 г.
Източник: economynews.bg

По предварителни данни през януари 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.1% в сравнение с декември 2012 година, по данни на НСИ.

През януари 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 7.9% спрямо съответния месец на 2012 година.

Месечни изменения
През януари 2013 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение в преработващата промишленост - с 2.9%, докато в добивната промишленост и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление съответно с 6.8 и 0.8%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 64.1%, при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 21.2%, при производството на напитки - с 19.8%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 14.0%, при производството на химични продукти - с 9.9%. Спад е регистриран при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.7%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 2.1%, при производството на електрически съоръжения - с 1.9%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.8%.

Годишни изменения
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.4%, и в преработващата промишленост - с 5.6%, докато в добивната промишленост е регистрирано намаление от 5.6%.

По-значителен ръст спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 45.1%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 29.1%, при производството на основни метали и при производството на електрически съоръжения - с 27.5%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 22.3%. Намаление е отчетено при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 22.0%, при производството на химични продукти - със 7.8%, при производството на тютюневи изделия - с 6.7%.

Пълната информация на НСИ може да прочетете тук.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010