Начало » Новини »

Спад в оборота в търговията на дребно

Дата на публикуване: 08.03.2013 г.
Източник: economynews.bg

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2013 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.5% спрямо предходния месец, съобщи НСИ.

През януари 2013 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 5.5% под равнището на същия месец от предходната година.

Месечни изменения
Оборотът през януари 2013 г. спрямо предходния месец нараства по-значително в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0.8%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9.8%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.6%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с по 1.2%, и в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.8%.

Годишни изменения
През януари 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. оборотът намалява в почти всички икономически дейности. Най-висок спад е регистриран в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 15.3%, а най-нисък - в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.4%.

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 1165/98 и променящия го Регламент (ЕС) № 1158/2005 от началото на 2013 г. е сменена базисната година за Краткосрочната бизнес статистика. Всички краткосрочни показатели, представяни във формата на индекси, се изчисляват и публикуват при база 2010 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и след публикуването на данните за първия отчетен период на 2013 г. могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=5.

Пълната информация на НСИ може да прочетете тук.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010