Начало » Новини »

БВП в България, ЕС

Дата на публикуване: 07.03.2013 г.
Източник: economynews.bg

БВП в ЕС-27 през четвъртото тримесечие на 2012 г. намалява с 0.5% спрямо предходното тримесечие. За същия период БВП в България запазва равнището си, съобщи НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо предходното тримесечие най-висок икономически растеж отчита Латвия - 1.3%, Естония -0.9%, Литва - 0.7%, Словакия, Румъния и Полша - 0.2%, докато най-голям е регистрирания спад в Португалия – 1.8%, Кипър и Словения – 1.0%, Дания, Италия и Унгария – 0.9%.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват намаление на БВП с 0.6% в ЕС-27. За същия период в България БВП нараства с 0.5%.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж се наблюдава в Латвия - 5.7%, Естония - 3.4%, Литва - 3.0% и Швеция - 1.5%, докато Гърция отчита спад с 6.0%, Португалия - с 3.8%, Кипър - с 3.0%, Словения и Унгария - с 2.8%.

Пълния доклад на НСИ може да прочетете тук.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010