Начало » Новини »

Разходи за труд, Q4

Дата на публикуване: 19.03.2013 г.
Източник: economynews.bg

По предварителни данни на Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2012 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г., като увеличението в индустрията е 2.9%, а в услугите - 9.1%. В строителството обаче общите разходи на работодателите за един отработен час намаляват с 2.4%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2012 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Други дейности” - 26.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 18.0%, „Операции с недвижими имоти” - 14.1%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - 13.8%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности „Държавно управление” - с 6.6%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 3.9%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 5.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 1.7%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от (-6.1%) за „Държавно управление” до 29.1% за „Други дейности”.

Пълната информация на НСИ може да прочетете тук.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010