Начало » Новини »

България лидер по е-бизнес

Дата на публикуване: 15.03.2013 г.
Източник: economynews.bg

Всяко трето българско предприятие или над 9 000 предприятия са имали автоматично свързани бизнес-процеси със свои доставчици или клиенти. По този показател изпреварваме доста страни в ЕС, където средният процент е 23%.

Информационните и комуникационни технологии /ИКТ/ са станали вече неразделна част от функционирането на предприятията в ЕС и развитието на електронния бизнес /е-бизнес/ и електронната търговия, констатира анализ на Евростат. Според данните на европейската статистика процентът на предприятията в ЕС, които са използвали ИКТ за своя бизнес са достигнали ниво на насищане. Между 95% и 100% от предприятията в 19 страни на ЕС са превърнали ИКТ в свой основен източник за бизнес и търговия.

Най-много са използвали ИКТ за доставчици и клиенти в Хърватия - 47%, Латвия - 43%, Словакия - 40%. Най-слабо тези бизнес-отношения са развити в Унгария - 11%, Румъния и Исландия - 14% и Чехия - 15%. За България се отчита, че около 88% от предприятията или над 25 хиляди единици - са имали достъп до Интернет през 2012 г. Едва половината от българските предприятия обаче /48,8%/ са имали уебсайт или начална Интернет-страница. Процентът на предприятията в ЕС с уебсайт е средно 70%. За Финландия, Швеция, Великобритания статистиката отчита около 90% от предприятията с уебсайт. Около половината от българските предприятия са използвали електронен подпис, както и автоматизиран обмен на данни с външни ИКТ системи. В страни като Финландия и Швеция тези ИКТ процеси надхвърлят 80%. Български предприятия, които са използвали ИКТ за вътрешен обмен са били около 43% или близо 12 хиляди. За сравнение най-много електронна информация вътре в предприятието се обменя във Финландия и Швеция - /83%/, а най-нисък е този показател в Полша - 32% и Румъния - 39%.

Анализът акцентира и върху търсенето на ИТ специалисти, като почти всички страни отчитат трудности при наемането на подобен вид професионалисти. Най-много ИТ специалисти се търсят естествено в предприятия, пряко заети с информационно-комуникационните технологии /над 50%/. Делът на ИТ специалистите варира от 12% - в строителството, до 35% - в професионалните научни и технически дейности. Като цяло секторът с ИТ специалистите в ЕС възлиза на близо 5% от почти всички предприятия в ЕС с най-малко 10 наети лица. Най-много се търсят и съответно най-малко трудности при наемането на ИТ специалисти има в Ирландия, Люксембург, Австрия и Швеция.
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010