Начало » Услуги »

ОБРАБОТКА И ОБОБЩАВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ДАННИ
(ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СПРАВКИ И ОТЧЕТИ)

1. Обработка и обобщаване на финансови данни.
 
2. Изготвяне на справки по модел, разработен от екипа ни.
 
3. Изготвяне на справки по Ваши модели (форми).
 
4. Предлагане на пакет от справки, необходими за по-лесно следене развитието на Вашия бизнес и получаване на навременни сигнали за възникнали проблеми в дейността Ви. Извършваме рипортинг в следните сфери на дейност:
 • Продажби
 • Доставки, логистика, стокова наличност
 • Маркетинг (промоционални акции и др.)
 • Човешки ресурси
 • Инвестиции
 • Производство
 • Основни финансови показатели (Key Figures) – печалба, рентабилност, пазарен дял и др.
 • Графични изображения на основните финансови показатели
 • Справки за приходи, разходи, оборотен капитал, амортизации и др.
 • Изготвяне на класации по определени критерии за най-продавани продукти/услуги, най-активни клиенти и др.
 • Справки за клиенти (брой, демографско и териториално разпределение и др.)
 • Други специфични справки според нуждите на клиента (информация за навлизане на нови конкуренти и др.)

5. Подпомагане процеса на периодични приключвания (месечни, тримесечни, полугодишни, годишни) във Вашата фирма в частта финансови справки и анализи.

 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010