Начало » Услуги »

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ И КОНТРОЛ НА ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Анализ на финансови коефициенти – печалба, рентабилност, ликвидност, задлъжнялост, активи/пасиви, възвръщаемост на капитала, възвръщаемост на активите и др.
 
2. Контрол и анализ на приходите и разходите.
 
3. Разпределение и преразпределение на разходите между разходни центрове.
 
4. Съпоставяне на актуалните с бюджетните данни, с данни от предходни периоди и анализиране на отклоненията.
 
5. Контрол, оценка и анализ на стоковата наличност – текуща наличност, прием на стоки, движение на стоки, изписване на стоки, изчисляване на разходите на продадените стоки (COGS).
 
6. Управление на услуги – оценка и анализ на предлаганите от Вас услуги.
 
7. Управление процеса на ценообразуване – изчисляване на себестойността и определяне на конкурентната продажна цена на Вашия продукт/услуга.
 
8. Изготвяне на презентации с цел кратко и ясно представяне на основните финансови показатели.
 
9. Финансови консултации, анализи и изготвяне на бюджети и справки по различни временни и постоянни проекти (финансов мониторинг на проекти).
 
Последни новини
Еврозона: Опасност от продължителна рецесия
Силен спад на ключов показател за икономическото доверие в...
25 хиляди свободни работни места
Вакантните работни места в 31 страни в Европа /ЕС-27 плюс Исландия,...
Заетостта продължава да спада
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на...
Италия:Ръст на промишлеността
Промишленото производство в засегнатата от рецесия Италия е...
Copyright © www.rc-agency.eu All Rights Reserved. 2010